Ηλεκτρολόγοι - Μηχανικοί Λεπίδας Παναγιώτης & Συνεργάτες

Πελοποννήσου 146
164 51 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο 210 99.21.116
Κινητό τηλέφωνο 6944 47.39.77
Φαξ 210 99.21.298

%70%61%6E%6F%73%6C%65%70%69%64%61%73%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Λεπίδας Παναγιώτης & Συνεργάτες στην Αργυρούπολη


Energeiakes Anavathmiseis
Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

To γραφείο μας Λεπίδας Παναγιώτης & Συνεργάτες στην Αργυρούπολη με τους έμπειρους συνεργάτες του, είναι έτοιμο να αναλάβει με εγγυημένη επιτυχία οποιοδήποτε έργο που αφορά σε μελέτες, και εγκαταστάσεις σε ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και ενεργειακών αναβαθμίσεων.
Αρχή μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου τόσο στον τομέα των μελετών όσο και κατασκευών.


Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την εκπόνηση ενεργειακών μελετών, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, την κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Χρησιμοποιούμε τα πιο επικαιροποιημένα μέσα και μεθόδους για την εκτέλεση των έργων μας. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, που μας επιτρέπει να εκτελούμε τα έργα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.

Γνωρίζουμε σε βάθος τα έργα όχι μόνο από την πλευρά του μελετητή, αλλά και του επιβλέποντα - κατασκευαστή.

Τα έργα μας χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα, την οποία επιτυγχάνουμε μέσω:

  • της αυστηρής επιλογής έμπειρου μελετητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού
  • της επιλογής επώνυμων υλικών υψηλών προδιαγραφών για την κατασκευή έργων
  • της εμπειρίας στην επίβλεψη των έργων από έμπειρους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους - Μηχανολόγους μηχανικούς

Προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε σύντομα και αποτελεσματικά σε κάθε απαίτηση.

Στην αρχή